Sculpting, een boeiende oefening voor samenwerkende koppels.

<< Terug naar overzicht

De vele rollen in het familiebedrijf

Hoe kan je aan de slag gaan met rollen (geen functies!) binnen de familie van een familiebedrijf. Duidelijkheid geeft vertrouwen in het familiesysteem en -bedrijf. Het is misschien een open deur, maar ik wil graag het belang van de dialoog tussen de generaties nog ’s...

Het genogram gebruiken om familiepatronen te begrijpen.

Een genogram is een visuele presentatie van een familie, net zoals een stamboom, maar dan met meer informatie over relaties, gebeurtenissen en dynamieken in de familie over generaties heen.  Professionele coaches gebruiken dit om snel een overzicht te krijgen van de...

U werkt voor familiebedrijven? Vier inzichten van een familietherapeut.

Veel professionals die werken voor familiebedrijven zijn zich reeds bewust van de complexe verwevenheid van emoties en relaties in een zakelijke context. Als advocaat, consultant, bankier, notaris, makelaar, accountant, enz. ben jij deskundig in jouw adviserend werk....

De (on)mogelijke kunst om als koppel een onderneming te leiden.

Liefdespartners die ook samenwerken in een eigen bedrijf mogen steevast rekenen op grapjes, kritische bemerkingen en gefronste wenkbrauwen. Het fascineert en ontroert mij hoe krachtig ondernemende koppels kunnen zijn en tot wat zij in staat zijn. Uit recent onderzoek...

Love & Business – Sculpting

Yannick en Carla runnen als koppel al 5 jaar samen een mooi bedrijf. Ze stelden mij de vraag of ik hen wilde begeleiden bij hun groei als koppel én als ondernemers. Want elke dag samenwerken en -leven blijkt minder evident dan gedacht en brengt heel wat uitdagingen met zich mee.

Het was Carla die het idee voor de zaak had en die ook over de nodige kennis beschikte. Toen ze startte, nam en kreeg zij alle ruimte om persoonlijk en professioneel te groeien. Haar man, Yannick had toen een managementfunctie in een multinational. Drie jaar geleden gaf hij zijn job op om mee in het bedrijf te stappen. Vandaag werken ze elke dag samen met drie medewerkers.
Tijdens het gesprek gisteren hadden we het over ‘ownership’. Ik spreek eigenlijk liever over ‘het gevoel van eigenaarschap’ want dit gaat verder dan de strikt zakelijke of juridische context.

Ik stelde een sculpting voor. Een sculpting is een soort opstelling in de ruimte. Hoe ze zich opstellen kan een krachtige weergave zijn van hoe zij zich t.o.v. elkaar verhouden. Tijdens de oefening werd duidelijk dat het samen leiden van het bedrijf soms voor frustratie zorgt. Zij willen hierin groeien, maar botsen steeds op hetzelfde patroon.

Ik vraag hen om een levend beeld te maken van hoe ze zichzelf als koppel zien in de liefdesrelatie en hoe ze zichzelf zien als koppel in de zakelijke relatie.
Om te starten laat ik hem een beeld maken van de liefdesrelatie. Hij zet zijn vrouw in de ruimte met haar handen in haar zij, haar hoofd lichtjes naar boven. Hij doet haar haar los. Hij zet zichzelf recht tegenover haar en maakt duidelijk dat zij de vrouw is waar hij van houdt. Als observator bewonder ik haar zelfzekerheid en gedrevenheid. Ik word er zelf stil van. Zoveel liefde en bewondering, wederzijds overigens.

In het beeld van de zakelijke relatie stelt hij zich voor haar op met gebalde vuisten en focus op de toekomst. Hij zet haar half achter zich waardoor zij in het beeld niet vooruit kan en maar een half zicht heeft op de toekomst.

Ik vraag hem om een verandering aan te brengen in het beeld om een beetje beweging te krijgen. Te snel wil hij aan haar positie dingen gaan veranderen. Ik zeg: “Neen, het is de bedoeling dat je bij jezelf iets verandert, niet bij haar.”
Dan ontrolt hij zijn vuist en pakt haar hand met de volle hand vast. Ik vraag haar wat dit met haar doet. Ze antwoordt: “Door de manier waarop hij mijn hand vastneemt, voel ik me als een kind.” Ik kijk naar hem en vraag of hij iets anders kan proberen. Hij neemt vervolgens haar hand vast maar door de vingers te verstrengelen. Er verschijnt een glimlach op haar gezicht en ze zegt: “Zo voel ik me uitgenodigd als vrouw.”

Yannick besluit: “In dit beeld kijk ik niet enkel naar de toekomst, maar ook naar mijn vrouw zoals ze daar (en hij wijst naar het vorige levend beeld) is in de liefdesrelatie. Hoe kunnen we de positieve energie die we daar voelen overbrengen naar de business-relatie?”

Het koppel erkent de waarde van het aan de oppervlakte brengen van een beeld. Achteraf vertrouwt Yannick mij toe dat het inzicht door de oefening voor hem wel voor een doorbraak kan zorgen.

Als je samenwerkt met je liefdespartner kan het interessant zijn om samen inzicht te krijgen in de verwevenheid van relatie, bedrijf en de daarbij horende dynamieken. Je hoeft echt niet in een conflict te zitten om dergelijk traject op te starten. Preventief werken rond goede fundamenten in een Love & Business relatie geeft krachtige inzichten en handvaten.

Dit verhaal is echt maar wel geanonimiseerd. Discretie is in mijn werk immers fundamenteel.