De Eskimo’s hebben tweeënvijftig woorden voor ‘sneeuw’ omdat die voor hen zo belangrijk is; er zouden er net zoveel moeten zijn voor ‘liefde’.

Margaret Atwood

Omdat ik beide rollen beheers, die van adviseur én therapeut, herken ik door mijn ervaring meteen de signalen om op gepaste manier te reageren.

Vanuit de positie van adviseur kan ik weliswaar niet de rol opnemen van therapeut maar mijn klanten erkennen wel de meerwaarde die dat kan betekenen in de loop van een proces.

Ik werk ook samen met verschillende therapeuten onder mijn supervisie waar ik naar kan doorverwijzen zodat ik mijn klanten in de breedste zin kan helpen.

Vanwege mijn specialisatie in familiebedrijven richt ik mij als therapeut voornamelijk op ondernemers, zowel koppels als families en individuen.

Mijn cliënten komen uit Vlaanderen en Nederland, daarom werk ik uitsluitend met sessies van 2,5 uur. Het loont de verplaatsing en een langere sessie intensifieert het proces.

Zit je als familie met een blokkade of een conflict, dan is therapie niet noodzakelijk de beste of enige oplossing.

Therapie kan als aanvulling een belangrijke toegevoegde waarde betekenen maar komt nooit in de plaats van een begeleidingstraject.

Als ik met een familie door een proces ga, is het deontologisch complex om zelf één bepaald familielid in therapie te nemen. In mijn ervaring is echter gebleken dat we ook zonder therapie tot een doorbraak kunnen komen.

Therapie stelt je in staat om met veerkracht relaties te ontwikkelen en beslissingen te nemen waardoor je het leven krijgt dat je wil hebben.

Heb je een specifieke vraag, stel ze mij gerust, we bespreken samen wat de beste aanpak is.

“Therapie zoekt geen oplossingen voor problemen, het is een ontmoeting van kwetsbare mensen die, begeleid in een veilige omgeving, leidt tot verandering, tot beweging.”

Wanneer kiezen voor gezins- of relatietherapie.

Een professionele adviseur, coach, advocaat, bankier of accountant weet wanneer hij of zij moet doorverwijzen naar een psycholoog of psychotherapeut.

Bemiddeling kan soms werken maar meestal is er veel meer en vooral iets anders nodig.

Zeker in het geval van:

 • verbroken vertrouwen
 • een crisissituatie zoals ontrouw
 • rouw na verlies
 • matige tot ernstige psychische problemen die de relatie beïnvloeden zoals verslaving, angstklachten of depressie

Vanuit mijn jarenlange ervaring kan ik volgende therapievormen aanbieden:

Relatietherapie →
Als je in relatietherapie gaat dan heb je meestal een vraag die te maken heeft met verlies
van verbondenheid of een traumatische ervaring tussen jou en jouw partner:

 • Je maakt je zorgen over de verschillen die steeds meer en opnieuw ter sprake komen
 • Er zijn communicatieproblemen
 • Een buitenechtelijke relatie of ontrouw
 • Terugkerende vastlopende patronen
 • Eén van de partners zit ergens mee en wilt/durft/kan er niet over praten
 • Liefde is er nog wel, maar volstaat niet; er is veel onzekerheid die de relatie doet bekoelen
 • De balans van geven en nemen is uit evenwicht
 • Verlies van verbondenheid
 • “Het gaat een paar dagen goed en dan is daar weer die enorme neerwaartse spiraal tussen ons”
 • Veranderende rollen in de relatie

Bij relatietherapie zijn beide partners aanwezig.

Individuele therapie →
 • Zoek je een klankbord?
 • Maak je je zorgen over hoe jij op dit ogenblik jouw leven leidt?
 • Blijf je worstelen met iets dat in je verleden, of net recent, gebeurd is?
 • Heb je een affaire en weet je niet hoe je hiermee moet omgaan?
 • Heb je het gevoel dat je helemaal vastzit en wil je terug greep krijgen op je leven?
 • Denk je dat de relatieproblemen te maken hebben met oude pijn die je liever individueel bespreekt?
 • Of lukt het niet om welke reden dan ook om samen in therapie te gaan?
 • Je vraagt je af waarom je steeds dezelfde soort partners aantrekt?
 • Wil je bepaalde patronen uit jouw gezin van oorsprong niet doorgeven aan de volgende generatie?
Gezinstherapie →
 • Zijn er steeds terugkerende zorgen van een of meerdere gezinsleden
 • Worden jullie geconfronteerd met verlies en trauma?
 • Zijn er spanningen in het samenleven van een gezin?
 • Zoeken jullie naar een leefbaar verhaal in nieuw-samengestelde gezinnen?
 • Vervallen jullie steeds in destructieve communicatieproblemen, die zeer onveilig aanvoelen?
 • Worden jullie geconfronteerd met ingrijpende life-events?

Bij gezinstherapie is het de gewoonte dat het voltallige gezin aanwezig is tijdens de sessies. Indien dit niet kan, bespreken we samen de andere mogelijkheden.

Therapie bij rouw en verlies →

Wie geconfronteerd wordt met een groot verlies, blijft enerzijds verbinding zoeken met wie of wat er niet meer is en is anderzijds op zoek naar veerkracht en betekenisgeving.

Rouw beweegt zich tussen bezig zijn met het verdriet en bezig zijn met het herstel.

Bij een groot verlies kan de confrontatie met het toekomstperspectief dat plots veranderd is, bijzonder hard zijn. Rouw kent geen eindpunt.

Er zijn verschillende vormen van verlieservaringen. Bijv. verlies van

 • een dierbare door overlijden
 • je gezondheid of die van iemand die belangrijk voor je is
 • vertrouwen door ontrouw
 • door echtscheiding of beëindiging van je relatie
 • je werk of bedrijf