Workshops en residentiële opleidingen
Voor bedrijfsfamilies en -koppels die willen investeren in een duurzame toekomst van het bedrijf, de familie en hun relaties.

“Betekenisvolle aandacht voor het familiaal kapitaal, is het meest waardevolle geschenk voor de huidige én de volgende generatie.”

Als het over het werk gaat, vinden we opleiding vanzelfsprekend. Wil je iets goed kunnen dan moet je het leren. Maar leren gaat veel verder dan vaardigheden en kennis.

Naar analogie van de lerende organisatie bestaat er immers ook de lerende familie.

Bij de lerende familie ligt de focus niet enkel op ‘doen’ maar ook op ‘zijn’, zodat zij weloverwogen en gedragen beslissingen kunnen nemen die de strategische ambities van de familie helpen waarmaken, op zakelijk én op menselijk vlak.

Het familiaal kapitaal bestaat immers uit veel meer dan louter het financieel vermogen. Betekenisvolle aandacht hebben voor het relationeel vermogen, is het meest waardevolle geschenk voor de huidige én de volgende generatie.

Beoog je een duurzame toekomst van het bedrijf én de familie? Wil je dat elk familielid zich kan ontplooien en goed voelen in zijn of haar rol? Wil je een sterke, productieve familiecultuur bouwen en de bekwaamheid en mindset van de volgende generaties ontwikkelen?

Met onze workshops willen we daar graag aan bijdragen.
Je mag rekenen op verhelderende inzichten op basis van recente onderzoeken, concrete cases en de beste modellen uit verschillende theorieën. Daarnaast krijg je veel praktische tips en oefeningen mee die je thuis kan verderzetten.

Voor families die met het proces van opvolging bezig zijn, bieden we een intervisiegroep aan waarin we onder begeleiding van Veerle ook met collega-bedrijfsfamilies ervaringen kunnen uitwisselen.

De workshop over de lerende familie geven we bij voorkeur op maat en exclusief voor de hele familie.

“De gedeelde ervaringen van de spreker zijn een empowerend geschenk”

Deelnemer uit Kortrijk

Workshops

Op aanvraagDe mindset van de lerende familieHoe het aanpassingsvermogen ontwikkelen om met de stroom van voortdurende verandering om te gaan.

IntervisiegroepKinderen en het familiebedrijf, meer dan opvolgingOver Roots & Wings, emotionele betrokkenheid, loyaliteiten, familiecultuur en emotioneel erfgoed.

Op aanvraagDe Kernkwadranten van OfmanElkaar beter leren kennen door inzicht te krijgen in de kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen van elk familielid, de familie en het bedrijf.

Op aanvraagDe familieraad: goed begonnen is half gewonnenHet meest waardevolle instrument om gedragen beslissingen te nemen en betrokkenheid te creëren.

Op aanvraagOmgaan met rouw en verlies in de familie en/of het bedrijfHoe bij elke vorm van verlies het toekomstperspectief plots veranderd is terwijl de buitenwereld onverstoord verder draait.

Op aanvraagHet familiebedrijf als werkgever. Get the basics right! Wat maakt familiebedrijven aantrekkelijke werkgevers en hoe bereik je dat. Troeven, valkuilen en een praktisch stappenplan.

“Je hebt me ervan overtuigd dat we vaak onvoldoende stilstaan bij het proces dat aan een beslissing voorafgaat… Dat gaan we vanaf nu dus anders doen.”

Deelnemer uit Turnhout

Residentiële Workshops

Voor de residentiële opleidingen trekken we ons in alle discretie met een kleine groep terug op een mooie, rustige locatie waar we gedurende een avond en twee opeenvolgende dagen alle aandacht geven aan een bepaald thema. We garanderen een unieke ervaring.

Les Femmeuses. Voor de fameuze vrouwen in familiebedrijvenExclusieve masterclass voor zelfbewuste vrouwen die meer inzicht willen in de complexe verwevenheid van familie- en bedrijfsdynamieken, en in de vele rollen die zij vervullen.

Love & Business. Partners in leven en werkVoor koppels die meer inzicht willen in de verwevenheid van relatie, bedrijf en de daarbij horende dynamieken.