Heldere relaties maken dynamische families en daadkrachtige bedrijven

Wij helpen families en koppels als een goed draaiend team samen te leven en te werken, om verbondenheid na te streven en tegelijkertijd ruimte te creëren voor groei als familie, koppel, individu en ondernemer.

Family Dynamics in Business® is er voor familiebedrijven en ondernemende koppels met focus op de interactie tussen familie- en bedrijfsdynamieken.

Met familie of je partner elke dag samen leven en werken, dat is bijzonder én complex tegelijk. Dat leidt tot vele uitdagingen waarvoor je bij ons de nodige ondersteuning vindt.

Met begeleiding en opleiding op maat helpen we families en koppels om van hun relaties een positieve kracht te maken die het ondernemen stimuleert en niet belast.

Succesvolle bedrijfsfamilies investeren structureel in familierelaties en -activiteiten waardoor zij een erfgoed creëren dat meer is dan louter financieel.

Zij bouwen een sterke en productieve familiecultuur en ontwikkelen de bekwaamheid en mindset van de volgende generaties. De ontwikkeling van een sterke, op elkaar afgestemde, zorgzame en goed georganiseerde familie helpt bovendien hun zakelijke en financiële rijkdom te behouden en uit te breiden.

De manier om dit te bereiken is het principe van de lerende organisatie. Als het bedrijf een lerende organisatie kan zijn, waarom dan ook niet de familie.

De lerende familie gaat over groei en ontwikkeling van de familie en van elk individueel lid, over de generaties heen. Zij kiezen hun eigen weg en focussen op wat ze nodig hebben. Ze leren niet alleen als individu maar ook als familie.
Lerende families zijn wendbaar en veerkrachtig, in staat om met elke uitdaging om te gaan, zowel in goede als in moeilijke tijden.

Family Dynamics in Business® wil bedrijfsfamilies helpen om lerende families te worden.
Wij kiezen voor een organisch proces om het aanpassingsvermogen te ontwikkelen om beter met de stroom van voortdurende verandering te kunnen omgaan.

Door systemisch te werken en de belangrijkste patronen te identificeren, kunnen familiesystemen zich beter aanpassen en veerkrachtiger worden.

“Families en koppels met een groot relationeel vermogen zijn tot veel in staat dankzij hun veerkracht en vertrouwen.
Zij halen meer uit hun relaties, niet alleen bij tegenspoed, ook als alles heel goed gaat.”

“Betekenisvolle aandacht voor het familiaal kapitaal, is het meest waardevolle geschenk voor de huidige én de volgende generatie.”

Ook al kan het proces soms moeilijk zijn, het is voor elke familie en elk koppel mogelijk om

 • goed met elkaar te communiceren en samen te werken,
 • met de familie of je partner een goed draaiend team te worden,
 • vertrouwen en respect in de familie of relatie te versterken of te herstellen,
 • opvolging of overdracht op een positieve manier bespreekbaar te maken,
 • de waarden van de familie te ontwikkelen en ze door te geven aan de kinderen,
 • ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt in zijn of haar rol,
 • emotionele en relationele spanningen tijdig te detecteren en te voorkomen,
 • een aantrekkelijke werkgever te zijn in lijn met de waarden van de familie,
 • de kinderen te leren omgaan met verantwoordelijkheid en vermogen,
  zodat werken met familie energie geeft i.p.v. energie kost.