Begeleidingstrajecten voor families en koppels
Met de professionele begeleiding door een familie- en relatiedeskundige staat de familie er niet alleen voor.

“Met de hulp van Veerle kwam er ook ruimte om zaken te bespreken die voorheen onveilig voelden. Het traject bracht patronen aan het licht waar we al heel lang in zaten, maar ons vaak niet bewust van waren.” 

Familie in Brussel 

De uitdagingen waar familiale ondernemers mee geconfronteerd worden zijn veelvoudig en complex. Niet enkel zakelijk, ook relationeel.

Hedendaagse succesvolle bedrijfsfamilies weten dat voorkomen beter is dan genezen. Zij zoeken niet enkel hulp bij problemen, ze zijn veel beter geïnformeerd en denken vooral proactief.

Er zijn natuurlijk concrete aanleidingen waarom families en koppels ons contacteren, denk aan thema’s als de kinderen of relaties die onder druk staan. Maar de meesten willen ons betrekken als familiedeskundige om samen te werken rond vertrouwen, samenhang, communicatie en vooral om dat te leren wat de familie nodig heeft om te evolueren en te groeien.

We werken niet met ‘modellen’ of dwingende programma’s, we kiezen voor een organisch systemisch proces, op maat en op het ritme van de familie.

We bieden twee trajecten aan:

1. Volledig op maat volgens het thema dat de familie of het koppel aangeeft

In voorafgaande gesprekken exploreren we welke thema’s we kunnen aanpakken. In elk traject komen bijvoorbeeld thema’s aan bod als communicatie, vertrouwen, autonomie en verbondenheid. Het zijn de fundamenten van sterke relaties en tegelijk essentiële voorwaarden om te kunnen groeien, als individu, koppel, familie en bedrijf.

Specifieke aanleidingen kunnen zijn:
– de opvolging, over loskomen en loslaten,
– de behoefte om noodzakelijke beweging tot stand te brengen,
– belangrijke beslissingen die moeten genomen worden,
– spanningen of conflicten,
– een ingrijpende gebeurtenis in de familie of in het bedrijf, zoals een plots overlijden, reputatieverlies, …

2. Van succesvolle familie naar lerende familie

Lerende families zijn wendbaar en veerkrachtig, in staat om met elke uitdaging om te gaan, zowel wanneer alles goed gaat als bij spanningen of onverwachte gebeurtenissen.

Om hun doel te bereiken kiezen zij voor een organisch proces. Onderzoek toont aan dat ze niet gebaat zijn bij een programma dat door een externe opgelegd wordt. Zij kiezen hun eigen weg en focussen op wat ze nodig hebben.

Procesmatig werken is eigen aan onze manier van begeleiden. Verwacht dus geen dwingend programma of veranderingsmodel maar een proces waarin we o.a. het aanpassingsvermogen ontwikkelen zodat we beter met de stroom van voortdurende verandering kunnen omgaan.

In ons systemisch werk identificeren we onder meer de belangrijkste patronen zodat familiesystemen zich beter kunnen aanpassen en veerkrachtiger worden.

Het traject is uiteraard exclusief en op maat van de familie. Na voorbereidende gesprekken bepalen we samen de thema’s en stellen we een agenda op.

We hebben met Family Dynamics een open platform gecreëerd om moeilijkere gesprekken op een constructieve manier op gang te brengen…

– Oost-Vlaanderen

De creatie van de family board is een levend proces en een nieuwe routine om samen sterke funderingen te bouwen voor de komende jaren, als familie én als business.

– West-Vlaanderen

We zouden andere families willen aanraden om met dit proces te beginnen voor het een hoge nood wordt. Dit vergemakkelijkt de gesprekken en zorgt ervoor dat iedereen zich goed kan voelen in het proces.

– Oost-Vlaanderen

Door het traject van Family Dynamics zijn we niet alleen als collega’s maar ook en vooral, als familie terug dichter naar elkaar gegroeid. Voorheen namen we in de drukte van alledag amper tijd om te communiceren met elkaar. Uit tijdsgebrek, omdat we altijd maar doen doen doen, en misschien ook om confrontaties te vermijden.

– Anderlecht

Met de hulp van Veerle kwam er ook ruimte om zaken te bespreken die voorheen onveilig voelden. Het traject bracht patronen aan het licht waar we al heel lang in zaten, maar ons vaak niet bewust van waren.

– Brussel

We plannen nu maandelijks een familieraad in en experimenteren met nieuwe rollen en taakverdelingen. En het is fijn om te weten dat we steeds bij Veerle terecht kunnen indien we even vastlopen.

– Brussel

“Family cohesion is the most important indicator of success.”

Ana Maria Matallana Boggio, 3rd generation

Als erkend systemisch gezins- en relatietherapeut en adviseur familiebedrijven begeleidt Veerle al jaren bedrijfsfamilies en koppels, gebaseerd op een vertrouwensrelatie en vanuit een meervoudige partijdigheid, in zowel een particuliere als een professionele context. 

“Elke mens heeft drie
essentiële dingen die altijd in harmonie moeten zijn: een hart, een brein en een portefeuille. Wanneer die niet samenwerken, ontstaan er problemen.”

Rodolfo Gucci

Terugkerende thema’s tijdens de trajecten zijn onder meer

 • beter met elkaar communiceren en samenwerken,
 • vastlopende patronen herkennen die emotionele spanningen veroorzaken,
 • valkuilen ombuigen naar uitdagingen,
 • de familie-identiteit exploreren en concretiseren,
 • een familieraad opstarten,
 • de verhalen van elke generatie de gepaste plaats geven,
 • voor elke betrokkene die rol vinden waarin die zich het best voelt én naar eigen mogelijkheden kan functioneren,
 • inzichten krijgen in familiedynamieken en de wijze waarop deze bedrijfsdynamieken beïnvloeden,
 • beslissingen nemen rond samen verdergaan of niet,
 • familiewaarden inventariseren en uitwerken in het dagelijks leven en werk,
 • de familie voorbereiden op belangrijke te nemen beslissingen,
 • opvolging bespreekbaar maken en voorbereiden,
 • harmonieuze relaties en een warme cultuur bouwen die afstraalt op de omgeving, op het bedrijf en de mensen die er werken.

Wil je een familieraad opstarten of een familiecharter opstellen, dan kan je bij ons terecht voor een multidisciplinaire begeleiding.

Interesse? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we onze visie en aanpak toelichten.