Hoe kunnen we verbonden blijven als we afstand moeten houden? 

In tijden van besmettingspreventie erover waken dat de opgelegde ‘social distancing’ beperkt blijft tot ‘physical distancing’, is een hele uitdaging voor de familie.

Familiale verbondenheid, samenhang en veerkracht verdienen in tijden van crisis alle aandacht.

Veerkracht is het vermogen om met een zekere souplesse door het leven te gaan. Van stretchen tot terugplooien. Een familie met veerkracht blijft functioneren in stresssituaties. Zij kan niet alleen omgaan met tegenslagen maar ook met succes en voorspoed. Veerkracht betekent dat uit elk moeilijk proces iets kan geleerd worden om daarna sterker te staan.

Samenhang betekent samen een geheel vormen.

Bindkracht is het resultaat van een sterke samenhang.

Bloedverwantschap en een gemeenschappelijke geschiedenis zijn een belangrijk deel van het bindmiddel van families met familiebedrijven. Zij bieden evenwel geen garantie voor bindkracht. Samen tijd doorbrengen en verhalen delen is de noodzakelijke mix om die familiecultuur levendig en sterk te maken.

Voor de meeste mensen is het gevoel ergens bij te horen een basisbehoefte.
Nabijheid is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.
Wie de kunst verstaat om die nabijheid te organiseren, stimuleert familiale betrokkenheid en wederzijds vertrouwen, met begrip en respect, de fundamenten van een familiecultuur.

Een familie die op de proef gesteld wordt, zal snel ervaren hoe sterk de samenhang en de veerkracht is.

In tegenstelling tot wat we verwachten komt samenhang niet vanzelf tot stand. De uitdaging is om er ons van bewust te zijn zodat we het nodige kunnen doen om die samenhang te versterken.

Er zijn verschillende mechanismen die samenhang ondersteunen en stimuleren.

In tijden van crisis ligt de focus vaak te eenzijdig op de financiële dimensie terwijl de emotionele even belangrijk is (Astrachan, Pieper, Keyt – FFI). Beide dimensies zijn van toepassing zowel op de familie als op het bedrijf.

Je hebt als familie en als bedrijf meer in handen dan louter het financiële om van betekenis te zijn.

 

Wat betekent bindkracht in tijden van crisis voor alle betrokkenen?

Familieleden stimuleren elkaars draagkracht en voelen zichzelf gedragen door de familie. Onderlinge loyaliteit en fierheid werkt dan weer versterkend.

Als individu behoor je tot een familie die dezelfde waarden deelt. Je weet dat je op de familie kan terugvallen. Vertrouwen in de persoonlijke groei van elk is zeer stimulerend.

Werknemers voelen zich verbonden met de familie als ze de familiewaarden in de communicatie en samenwerking herkennen. De familie is als werkgever oprecht bekommerd, zorgt voor veilige werkomstandigheden en ondersteunt thuiswerk.

Klanten kopen graag bij familiebedrijven en leveranciers werken er graag mee samen als een huis van vertrouwen en harmonie. De loyaliteit tussen familiebedrijven onderling werkt ook versterkend.

 

Transparante en verbindende communicatie over de impact van COVID-19 op het bedrijf is essentieel voor alle betrokkenen.

Een klant met een familiebedrijf in Antwerpen is zich al langer bewust van de meerwaarde van bindkracht. Hij drukt het zo uit: “Nu is het moment om de relationele banden met onze werknemers aan te halen. We vragen hoe het écht met hen gaat, en met de familie? Wat ze van ons verwachten, wat ze nodig hebben.”

 

Wat bevordert nu deze samenhang? 

Om het DNA van families en koppels te leren kennen, stel ik hen vragen waarvan ik hier enkele met jullie wil delen.
Elk familielid heeft immers op een geheel eigen manier behoefte aan een vorm van bindmiddel. De ene wordt gestimuleerd door financiële resultaten, de andere eerder door emotionele opbrengsten.

Als je niet openstaat voor de verschillen dan negeer je de ervaring van elk familielid op zich. Differentiatie binnen de familie is een grote, soms noodzakelijke rijkdom. Verschil mag en moet er (kunnen) zijn.
Een bedrijfsfamilie die aan de leden een brede waaier van bindingsmiddelen kan aanbieden, zal er ook de vruchten van plukken.

 

1. Vragen die samenhang binnen de familie bevorderen:

– Welke waarden binden ons? Stel dat we een wapenschild hebben, wat zou daarin staan? Hoe concretiseren we deze waarden in gedrag?

– Hoe is onze familie, over de generaties heen met crisissen omgegaan? Wat zijn de memorabele verhalen? Teken een geschiedenislijn van de familie en het familiebedrijf.

– Hoe geven we elkaar vertrouwen?

– Hoe vrij voelen we ons om dingen te zeggen die belangrijk zijn om gezegd te worden?

– Durven we open zijn over onze zorgen en angsten?

– Wat zijn onze valkuilen en uitdagingen als individu en als familie?

– Kan ieder zijn/haar persoonlijke talenten ontwikkelen?

– Wat heeft het bedrijf nu nodig van ons, van de familie?

– Waaruit blijkt de veerkracht van de familie vandaag?

– Vraag aan elkaar hoe het echt met de andere gaat?

– Wat leren we uit deze crisis, wat gaan we anders doen?

 

Wees ontvankelijk i.p.v. te snel te reageren. Neem de tijd om te luisteren en te antwoorden. Misschien is het een goed idee om een familieraad te plannen. Laat deze desnoods doorgaan via een online-platform.

 

2. Vragen die samenhang binnen het bedrijf bevorderen:

– Hoe toon je leiderschap? Dit geldt niet alleen voor de CEO, maar voor elk familielid. Ga in je eigen leiderschapsrol staan.

– Hoe kunnen we op een emotioneel verbindende manier als bedrijf geven aan de familie?

– Hoe kunnen we op een emotioneel verbindende manier als bedrijf geven aan het personeel?

– Hoe vrij voelen we ons om dingen te zeggen die belangrijk zijn om gezegd te worden in verband met het bedrijf?

– Zoeken we nu naar online en offline communicatiekanalen om de familie op regelmatige basis betrokken te houden bij het familiebedrijf?

– Zijn we als bedrijf fier op onze producten/diensten? Hoe uiten we deze fierheid?

– Hoe kan familie de beste ambassadeurs leveren van uw bedrijf of producten? Ook niet-actieve familieleden horen bij de club en kunnen een belangrijke rol spelen in de uitstraling van het bedrijf. Familie is een belangrijk onderdeel van het merk.

– Maak een punt van The Art of Giving. Maak samen een intentieverklaring op rond goede doelen.

– Hoe zorgen we voor een goede interactie met de werknemers zodat zij zien dat de familie er staat in tijden van crisis? Dat geeft vertrouwen en hoop.

– Communiceren we met werknemers, klanten en leveranciers over onze plannen op de korte en langere termijn?

– Leggen we voldoende nieuwe contacten via sociale media en andere bereikbare kanalen? Ligt daar nog een uitdaging?

– Wat leren we als bedrijf uit deze crisis?

 

Lijkt dit voor jou een te grote opdracht om daar nu mee bezig te zijn? Zijn er aarzelingen? Of weet je niet hoe hieraan te beginnen?
Stel jezelf dan de volgende vragen:

  •     Wat is de goede reden om dit te doen?
  •     Wat is de goede reden om dit niet te doen?
  •     Wat is het ergste dat er kan gebeuren als ik dat nu wel doe?

Zoek het niet te ver. Het zijn kleine dingen die tellen.

Wie investeert in samenhang en veerkracht bouwt aan het relationeel vermogen en dat levert veel waarde voor zowel de familie als het individu en het bedrijf. Zeker als deze gewoonte verankerd is in de familie- en bedrijfscultuur.
Want eens de aandacht voor het relationeel vermogen geïnternaliseerd is, gaan we het als vanzelfsprekend ervaren en wordt het pas echt waardevol!

Het is een voorrecht geweest om de laatste jaren verschillende families en koppels te mogen begeleiden.
Als je wil bespreken wat ik voor jullie kan betekenen, maak ik graag een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek, voorlopig bij voorkeur online.

Meld je hier even aan en ik neem contact met je op.

 

PS   Op de website vind je nog interessante artikels en gratis e-boekjes.

PS2 Je kan je ook laten inspireren door mijn uitgebreider e-boekDe impact van familiedynamieken op het bedrijf. Drie inspirerende verhalen over familiebedrijven in beweging.