Voor families en koppels die van hun relaties een positieve kracht willen maken die leven en ondernemen stimuleert in plaats van belast.

Met Family Dynamics help ik families en koppels om als een goed draaiend team samen te leven en te werken,
om verbondenheid na te streven en tegelijkertijd ruimte te creëren
voor groei als familie, koppel, individu en ondernemer.

Met familie of je partner elke dag samen leven en werken, dat is bijzonder én complex tegelijk.

Onze tijd wordt vooral opgeëist door dagelijkse dingen en het werk. Belangrijke zaken zoals relationele ethiek dreigen dan te weinig aandacht te krijgen.

Onze focus ligt vaak teveel op ‘doen’ en te weinig op wie we als familie of koppel ‘zijn’.

Die transformatie van ‘doen’ naar ‘zijn’ helpt je om moeilijkheden om te zetten in mogelijkheden en samen te reflecteren over hoe jullie in het leven staan, welke waarden jullie delen en hoe jullie omgaan met rollen en verantwoordelijkheden.

Herken je dit?

 • ✓ Je wil beter met elkaar communiceren en samenwerken.
 • ✓ Je wil dat je met de familie of je partner een goed draaiend team bent.
 • ✓ Je wil harmonie in de familie of je relatie op basis van wederzijds vertrouwen en respect.
 • ✓ Je vindt de waarden van de familie belangrijk om aan te werken en door te geven.
 • ✓ Je wil dat iedereen zich goed voelt in zijn of haar rol.
 • ✓ Je wil emotionele en relationele spanningen tijdig kunnen detecteren en voorkomen.
 • ✓ Je wil de familie voorbereiden op belangrijke beslissingen.
 • ✓ Je wil opvolging of overdracht op een positieve manier bespreekbaar maken.
 • ✓ Je wil de kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid en vermogen.
 • ✓ Je wil dat het bedrijf, de familie en elk individu zich kan ontwikkelen.
 • ✓ Je wil dat werken met familie energie geeft i.p.v. dat ze energie kost.

Begeleidingstrajecten
op maat
voor bedrijfsfamilies
en ondernemende koppels

Masterclasses voor
advocaten, accountants, notarissen, bemiddelaars, vermogensbeheerders,…

Familie- en relatietherapie
voor koppels en families

Masterclass voor
vrouwen in familiebedrijven

Les Femmeuses

Masterclass voor
koppels in familiebedrijven

Inspiratie
Gratis, downloaden,
lezen, luisteren …