“Family cohesion is
the most important
indicator of success.”

Ana Maria Matallana Boggio, 3rd generation in a family business – Alfagres.

Individuele coaching.

‘Sometimes it’s lonely at the top’. Ik hoor van ondernemers of bedrijfsleiders dat ze soms het gevoel hebben er alleen voor te staan. Omdat ze belangrijke beslissingen moeten nemen of in een spanningsveld verwikkeld zijn. Dan is er geen behoefte aan therapie maar aan betekenisvolle coaching. Heb je hierover een vraag, stuur mij een bericht op veerle@familydynamics.be. Samen bespreken we hoe we concreet kunnen samenwerken.

 

Voor families en koppels.

Naast coaching bied ik voor families en koppels twee specifieke trajecten aan, gebaseerd op vele jaren ervaring met begeleidingstrajecten van bedrijfsfamilies.

 

Love & Business Focus voor koppels

Family Dynamics Focus voor families

 

Wij bieden je een unieke gelegenheid om, misschien voor het eerst, intensief aandacht te besteden aan je familie en relaties, en de kracht ervan te ontdekken en te ontwikkelen.

Sterke, uitgeklaarde relaties en betekenisvolle communicatie bieden een goed fundament bij het hanteren van spanningen en conflicten, bijvoorbeeld tussen twee generaties of uiteenlopende visies.

Het is ook een dankbare uitdaging om familie- en bedrijfsdynamieken op elkaar af te stemmen zodat zowel het bedrijf als de familie en de individuele leden zich verder kunnen ontwikkelen.

“Soms is het gepast om als familie eerst goed te hechten en te verbinden om nadien met een gerust hart te kunnen loslaten.”

Wij helpen jou om harmonieuze relaties en een warme cultuur te bouwen die afstraalt op je omgeving, op het bedrijf en de mensen die er werken.

Zo draag je bij aan de wereld waarin jij wilt leven met de mensen die je graag ziet.

We hebben met Family Dynamics een open platform gecreëerd om moeilijkere gesprekken op een constructieve manier op gang te brengen…

– Oost-Vlaanderen

De creatie van de family board is een levend proces en een nieuwe routine om samen sterke funderingen te bouwen voor de komende jaren, als familie én als business.

– West-Vlaanderen

We zouden andere families willen aanraden om met dit proces te beginnen voor het een hoge nood wordt. Dit vergemakkelijkt de gesprekken en zorgt ervoor dat iedereen zich goed kan voelen in het proces.

– Oost-Vlaanderen

Door het traject van Family Dynamics zijn we niet alleen als collega’s maar ook en vooral, als familie terug dichter naar elkaar gegroeid. Voorheen namen we in de drukte van alledag amper tijd om te communiceren met elkaar. Uit tijdsgebrek, omdat we altijd maar doen doen doen, en misschien ook om confrontaties te vermijden.

– Anderlecht

Met de hulp van Veerle kwam er ook ruimte om zaken te bespreken die voorheen onveilig voelden. Het traject bracht patronen aan het licht waar we al heel lang in zaten, maar ons vaak niet bewust van waren.

– Brussel

We plannen nu maandelijks een familieraad in en experimenteren met nieuwe rollen en taakverdelingen. En het is fijn om te weten dat we steeds bij Veerle terecht kunnen indien we even vastlopen.

– Brussel

Het is pijnlijk om vast te stellen hoe familieleden soms alleen staan omdat ze geen leidraad hebben om open communicatie en samenhang binnen de familie vorm te geven.

Betekenisvolle aandacht voor het familiaal kapitaal, is het meest waardevolle geschenk voor de huidige én de volgende generatie.

Hoe kan ik jou, je gezin, familie en bedrijf helpen?

Als erkend systemisch gezins- en relatietherapeut én adviseur familiebedrijven werk ik al jaren vanuit een meervoudige partijdigheid in zowel een particuliere als een professionele context.

Elke familie en elk koppel is gebaat bij een traject waarin we stilstaan bij de familie of de relatie en waarin we open communicatie, vertrouwen en verbondenheid stimuleren.

Het zijn essentiële voorwaarden om te kunnen groeien als individu, als koppel, als familie, als bedrijf.

Hoe gaan we te werk?

Om resultaten te bereiken is het nodig om een lange termijn engagement aan te gaan.

Daarom werk ik, na het instapprogramma, enkel met trajecten van drie, zes en twaalf maanden. Deze zijn per definitie op maat en in exclusiviteit.

Een traject kan bestaan uit coaching, training en advies, of een combinatie daarvan.
Vooraleer we dat engagement aangaan, is het nodig om elkaar te leren kennen, vertrouwen op te bouwen en zicht te krijgen op wat er speelt.

Elke samenwerking begint daarom met hetzelfde 3-stappenproces.
Pas dan beslissen we samen of, hoe en met wat we verder gaan.

Het drie-stappenproces

Stap 1 : kennismaken en exploreren

We starten met een gemeenschappelijk gesprek. We leren elkaar kennen, bespreken de verwachtingen en leggen een basis voor een vertrouwensrelatie.

Daarop volgen individuele gesprekken waarbij ik luister naar ieders verhaal. Elke stem wordt gehoord, meervoudige partijdigheid is immers een vereiste om mijn werk goed te kunnen doen. Daarbij vraag ik iedereen een duidelijk mandaat om samen te werken.

Tenslotte verwerk ik alles wat in de gesprekken van belang bleek te zijn. Die analyse vormt de basis voor de volgende stap.

Stap 2 : dialoog en overleg

In een tweede bijeenkomst met alle betrokkenen, bepalen we samen wat er nodig is, wat de thema’s kunnen zijn die het proces gaan bepalen.

We beslissen ook welke onderwerpen in de tweedaagse aan bod komen.

Stap 3 : residentiële tweedaagse en engagement

Twee volledige dagen geven we intensief alle aandacht aan de familie- of partnerdynamieken. Zo wordt duidelijk waar de krachten liggen en welke de toekomstige aandachtspunten zijn.

We sluiten deze residentiële tweedaagse op een gepaste manier af en bespreken samen het engagement voor een verdere samenwerking.

“Elke mens heeft drie
essentiële dingen die altijd in harmonie moeten zijn: een hart, een brein en een portefeuille. Wanneer die niet samenwerken, ontstaan er problemen.”

Rodolfo Gucci

De investering voor het drie-stappenproces bedraagt 6.700 euro excl. btw, alles inbegrepen behalve verplaatsingsonkosten en locatiegebonden kosten voor de tweedaagse.

Wil je meer weten over deze exclusieve trajecten en wat deze voor jou kunnen betekenen? Vraag hier een kennismakingsgesprek aan.

Wat mag je zoal verwachten, wat krijg je van ons?
Wij helpen je onder meer om…

 • beter met elkaar te communiceren en samen te werken,
 • vastlopende patronen te herkennen die emotionele spanningen veroorzaken,
 • valkuilen om te buigen naar uitdagingen,
 • de familie-identiteit te exploreren en te concretiseren,
 • een familieraad op te starten,
 • de verhalen van elke generatie de gepaste plaats te geven,
 • voor elke betrokkene die rol te vinden waarin die zich het best voelt én naar eigen mogelijkheden kan functioneren,
 • inzichten te krijgen in familiedynamieken en de wijze waarop deze bedrijfsdynamieken beïnvloeden,
 • familiewaarden te inventariseren en uit te werken in het dagelijks leven en werk,
 • de familie voor te bereiden op belangrijke te nemen beslissingen,
 • opvolging bespreekbaar te maken en voor te bereiden.